النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مرحبا

 1. #1
  rooster
  Guest

  مرحبا

  <html><body><font size="4" style="color: rgb(255, 0, 255);">أناعضوة جديدة فهل من يرحب بي.<img src="http://stforum.spacetoon.com/stusers/images/7/17574/embaressed_smile.gif" alt="" /></font><br /><br /><br /><font size="4" style="color: rgb(255, 0, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لمراسلتي:</font><br /><font size="4" style="color: rgb(255, 153, 204);"><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp; [email protected]<br /><br /><img src="http://stforum.spacetoon.com/stusers/images/7/17574/7552216552.gif" alt="" /></font><img src="http://stforum.spacetoon.com/stusers/images/7/17574/a08.jpg" style="width: 660px; height: 491px;" alt="" /></body></html>

 2. #2
  zainab_1995
  Guest
  <html><body><p>يا هلاااااااا بك معنا صديقتي..نوورتي تاريخ</p><br><p><font color="#993366"><strong><font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="#000000">***#*&amp;^^%%<font color="#c0c0c0">ا ل ت و ق ي ع</font>%%^^&amp;*#***</font></font></font></strong></font></p><p><strong><font face="Times New Roman" size="5"></font></strong></p><p><font face="Times New Roman" size="5"></font></p><p><font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="#ff00ff"><u><strong><font color="#000000">Ac</font><font color="#c0c0c0">tion</font><font color="#808080"> G<font color="#000000">ir</font>l</font></strong></u></font></font><font size="4"><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp; <font color="#c0c0c0"><strong>بنوته أكشن</strong></font> </font><strong><font color="#ff0000"><font color="#333333">%</font></font><font color="#808080">1</font><font color="#000000">0</font><font color="#999999">0</font></strong></font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> <font color="#c0c0c0">ل</font>ب<font color="#c0c0c0">نا</font>ااا<font color="#c0c0c0">ني</font>ه و <font color="#c0c0c0">افت</font>خر</strong></font></p><p><strong><font face="Times New Roman" color="#ff0000" size="4"></font></strong></p><p><font color="#ff0000"><font color="#000000"></font><font color="#000000"></font><font color="#000000"></font><font color="#000000"></font><font color="#000000"></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><strong>&nbsp;<font color="#999999">m</font><font color="#000000">ost </font><font color="#c0c0c0"><u>Act<font color="#000000">io</font>n</u> <u>G<font color="#000000">i</font>rl</u></font></strong><font color="#999999"><strong> <font color="#999999">ev</font><font color="#000000">er</font>R</strong><font color="#000000">&nbsp;</font></font></font></font></font><font color="#ff0000"><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#999999">&nbsp;<strong><font color="#000000"> </font></strong></font><font color="#c0c0c0"><strong>..</strong></font></font></font></font></p><p><font color="#808080"><font face="Times New Roman" color="#000000" size="4"><strong>co<font color="#c0c0c0">0</font>o<font color="#c0c0c0">0</font>o<font color="#c0c0c0">0</font>l <font color="#c0c0c0">3</font>a<font color="#c0c0c0">l</font>a <font color="#c0c0c0">6</font>o<font color="#c0c0c0">0</font>o<font color="#c0c0c0">0</font>o<font color="#c0c0c0">0</font>l</strong></font></font></p><p><font face="Times New Roman" color="#ff0000" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp; </font></p><p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font><font color="#000000"><font face="Times New Roman" size="4">It&rsquo;s amazing <font color="#c0c0c0">how you</font> <font color="#000000">can spea</font><font color="#999999">k</font><font color="#c0c0c0"> right</font> to my heart</font><font color="#999999"><font face="Times New Roman" size="4">..<br /><font color="#c0c0c0">With out saying a word you </font><font color="#000000">can light</font> <font color="#c0c0c0">up</font> <font color="#000000">the</font> <font color="#c0c0c0">dark</font>..<br />Try<font color="#c0c0c0"> as</font> I <font color="#c0c0c0">may I can</font> <font color="#000000">never</font> </font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#000000"><font color="#c0c0c0">explain</font>..<br />What I hear when</font> <font color="#c0c0c0">yo<font color="#000000">u</font> don&rsquo;t</font> s<font color="#000000">ay </font><font color="#000000">a thing</font>..<br /></font></font></font><font face="Times New Roman" size="4">I hate <font color="#999999"><font color="#c0c0c0">feeling that <font color="#000000">I&quot;m weak</font> and can</font>&quot;</font>t speak.. <u><font color="#999999">f</font><font color="#c0c0c0">orgive </font><font color="#000000">me</font></u>..</font></font></p><p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></p><p><font face="Times New Roman" color="#993366" size="4"><strong></strong></font></p><p><font face="Times New Roman" size="4"></font></p><p><font color="#993366"><strong><font color="#99ccff"><font color="#ff6666"></font></font><font color="#ff6699"><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#000000">المشرفه على اكشن&nbsp;و علوم</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<fo nt color="#000000">&nbsp; </font><font color="#c0c0c0">في شله المسابقات</font></font></font></font></strong></font><font face="Times New Roman" color="#000000" size="4"> </font></p><p><font color="#000000"><strong><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#c0c0c0">عضوه في</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp; <font color="#000000">شله السلام</font></font></font></strong></font></p><p><strong><font face="Times New Roman" color="#c0c0c0"><font size="4"><font color="#000000">عضوه في</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp; <font color="#c0c0c0">&nbsp;شله الربيع</font></font></font></strong></p><p><font color="#000000"><font face="Times New Roman"><font size="4"><strong><font color="#c0c0c0">مساعده و المستشاره</font></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#000000">&nbsp;&nbsp;<strong> في شله العقاب</strong></font></font></font></font></p><p><font color="#ff6699"><strong><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#000000">&nbsp;قائده شله</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#808080">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#c0c0c0">Chocolate</font></font></font></strong></font></p><p><font color="#ff6699"><strong><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#c0c0c0">النائبه 1 في</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs p;&nbsp; شله القراصنه</font></font></font></strong></font></p><p><font color="#ff6699"><strong><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#000000">Photo girl في شله</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#999999">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#c0c0c0">fUnKy gIrLz</font></font></font></strong></font></p><p><font color="#ff6699"><strong><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#c0c0c0">عضوه&nbsp;في&nbsp;شله</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& nbsp;<font color="#000000"> Super Heros</font></font></font></strong></font></p><p><font color="#ff6699"><strong><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#000000">القائده في شله</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& nbsp;&nbsp;<font color="#999999"> <font color="#c0c0c0">Girl Power</font> </font></font></font></strong></font></p><p><font color="#ff6699"><strong><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#c0c0c0">عضوه في شله</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#000000">&nbsp;&nbsp; ابطال كوميديا</font></font></font></strong></font></p><p><font color="#ff6699"><strong><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#000000">المصوره&nbsp;في شله</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#999999">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#c0c0c0">Fashion Girls</font></font></font></strong></font></p><p><font color="#ff6699"><strong><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#c0c0c0">عضوه في شله</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ; <font color="#000000">Harry Potter</font> </font></font></strong></font></p><p><font size="4"><font face="Times New Roman"><strong><font color="#ff6699"><font color="#000000">نائبه 2 في شله</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></strong></font><font face="Times New Roman"><strong><font color="#ff6699">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></strong><strong><font color="#ff6699">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<font color="#999999">&nbsp;</font><font color="#c0c0c0">&nbsp; أبطال القوة</font></font> </strong></font></font></p><p><strong><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;<font color="#c0c0c0">عضوه في شله</font><font color="#ff6699">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ;</font><font color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">&nbsp;بنات اكشن</font></font></strong></p><p><strong><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></strong></p><p><strong><font face="Times New Roman" size="4"></font></strong></p><p><strong><font face="Times New Roman" size="4"></font></strong></p><p><strong><font face="Times New Roman" size="4"></font></strong></p><p><strong><font face="Times New Roman" color="#000000" size="4">أعز<font color="#999999">اصدقائ</font>ي&nbsp;:</font></strong></p><p><strong><font face="Times New Roman" size="4"><font color="#c0c0c0">alf</font>ar<font color="#c0c0c0">ac</font>ha</font></strong></p><p><font face="Times New Roman" color="#c0c0c0" size="4"><strong><font color="#000000">نابغه العالم,</font> real love </strong></font></p><p><font face="Times New Roman" color="#c0c0c0" size="4"><strong>ايروكا المغربيه</strong></font><font color="#c0c0c0"><font face="Times New Roman"><font size="4"><strong><font color="#000000">allooosh</font> </strong></font></font></font></p><p><font color="#c0c0c0"><font face="Times New Roman"><font size="4">&nbsp;<strong><font color="#000000">the punisher</font><font color="#c0c0c0"> </font></strong></font></font></font><font face="Times New Roman"><font color="#c0c0c0" size="4"><strong>لؤلؤة زمردة</strong></font></font></p><p><strong><font face="Times New Roman" color="#c0c0c0" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& nbsp; </font></strong></p><p><strong><font face="Times New Roman" color="#c0c0c0" size="4"></font></strong></p><p><strong><font face="Times New Roman" size="4"></font></strong></p><p><strong><font color="#ff99cc"><font face="Times New Roman"><font color="#c0c0c0" size="4">بريد شله&nbsp; </font></font><a href="mailto:[email protected]"><font face="Times New Roman" color="#000000" size="4">Girl_power<font color="#c0c0c0">@</font>spacetoon.com</font></a><font face="Times New Roman"><font size="4">&nbsp;<font color="#c0c0c0">Girl power</font></font></font></font></strong></p><p><strong><font color="#ff99cc"><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#c0c0c0">بريد شله</font>&nbsp; </font></font><a href="mailto:[email protected]"><font face="Times New Roman" color="#000000" size="4">Chocolate1<font color="#c0c0c0">@</font>spacetoon.com</font></a><font face="Times New Roman"><font size="4">&nbsp; <font color="#c0c0c0">Chocolate</font></font></font></font></strong></p><p><strong><font face="Times New Roman" color="#000000" size="4">بريدي</font></strong></p><p><a href="mailto[email protected]"><font face="Times New Roman" color="#c0c0c0"><strong>pink-hilary<font color="#000000">@</font>hotmail.com</strong></font></a></p><p><a href="mailto:angel.o[email protected]"><font face="Times New Roman" color="#c0c0c0" size="4"><strong>angel.of.death<font color="#000000">@</font>spacetoon.com</strong></font></a></p><p><a href="mailto:[email protected]"><font face="Times New Roman" color="#c0c0c0" size="4"></font></a></p><p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></p><p><strong><font face="Times New Roman" size="4"></font></strong></p><p><strong><font face="Times New Roman" color="#ff99cc" size="4"></font></strong></p><p><font color="#3366ff"><strong><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#ff99cc"><font color="#000000">lot<font color="#808080">TtTt</font>S&nbsp; 0f&nbsp; luv&nbsp; <font color="#c0c0c0">2&nbsp; u &nbsp;alll</font>&nbsp; fr<font color="#808080">o</font>m</font> </font><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><u>Action Girl</u>&nbsp;&nbsp; xX</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; xX</font></font></font></strong></font></p><p><font face="Times New Roman" size="5"><u>&nbsp;&nbsp;<font color="#c0c0c0">&nbsp;</font></u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img style="WIDTH: 347px; HEIGHT: 261px" height="255" src="http://www.spacetoon.com/spacetoon/docroot/UserFiles/Image/killwa.jpg" width="340" alt="" /></font></p><br></body></html>

ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •